Vấn Đề Nghiên Cứu Thị TRường Quả Óc Chó

Vấn Đề Nghiên Cứu Thị Trường Quả Óc Chó

Hiện nay có nhiều người nông dân đang tìm kiếm giống cây óc chó về trồng thử nghiệm vì giá trị kinh tế mang lại nhờ cây óc chó rất  cao. Có nhiều các số liệu nguồn chủ yếu lấy từ mạng internet về cây óc chó và thị trường nội địa cũng như xuất khẩu, giá trị kinh tế của cây óc chó ra sao cần những nghiên cứu định hướng rõ ràng từ các cơ quan chức năng.

thị trường quả óc chó, cây óc chó, giống cây óc chó

Quả Óc chó được đánh giá là có tiềm năng tại thị trường tại Việt Nam vậy hiệu nay quy mô thị trường là bao nhiêu? thị trường nội địa và xuất khẩu?. Triển  vọng  phát  triển  thị  trường tiêu thụ hat oc cho  và  tác động của thị trường tới quy mô sản xuất? Quy mô sản xuất trái óc chó của Việt Nam và nếu như cây Óc chó được trồng tại Việt Nam thì thị trường nội địa có thể tiêu thụ được sản phẩm hay không và hạt Óc chó Việt Nam có thể xuất khẩu vào thị trường nào? Và rất nhiều vấn  đề  khác  liên  quan  đến  nghiên cứu thị  trường  đối  với  việc trồng cây óc chó tại ở Việt Nam là gì?  Chủ  yếu việc xem sét nghiên cứu dựa vào những tài liệu có sẵn hiện nay trên mạng. Những Nghiên  cứu  dựa  trên  việc  phân  tích  các dữ liệu  thứ  cấp.  Thị  trường  thế giới  của  quả Óc chó  được  phân  tích  dựa  vào  dữ  liệu  về  khối  lượng  xuất  khẩu  và  nhập  khẩu  của  các  nước.  Các  thông  tin chủ yếu được  lấy  từ  cơ  sở  dữ  liệu của  Comtrade  UN  (http://comtrade.un.org/). Số liệu nguồn bổ sung về sản lượng trái Óc chó được thu thập từ số liệu của tổ chức nông lương thế giới. Ngoài ra còn sử dụng thêm thông tin từ các nguồn cung cấp khác để xác nhận các  kết  quả  của  nghiên  cứu.  Với thực tế  sản xuất trái Óc chó ở Việt Nam được thu thập lấy nguồn từ các số liệu của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam và các nguồn liên quan khác. Việc nghiên cứu có sử dụng Excel để  phân  tích  số  lượng  lớn  các  dữ  liệu mang tính định lượng. Kết quả tổng hợp phân tích các số liệu nói trên được trình bày chi tiết trong báo cáo này. Thông  tin  về  khối  lượng  xuất  khẩu  và  nhập khẩu quả Óc chó của các nước theo số liệu nguồn lấy từ Comtrade có thể không hoàn toàn chính xác vì có  nước  nhập  khẩu  hạt  Óc  chó  nhưng  chưa nước  hoặc  nước  xuất  khẩu  chưa chắc  đã  là  nước sản xuất hạt Óc chó (nhập khẩu  để xuất  khẩu  có  nghĩa  là hàng  100  tấn  hạt óc chó xuất khẩu từ Hồng Kông  về Việt chưa chắc đã được tiêu thụ tại Việt Óc chó có thể được chế biến tại Việt Nam và Óc chó có thể sẽ được xuất khẩu đi nơi khác. Theo nghiên cứu hiện nay thì nước ta  được  cho  là  nước  nhập khẩu  và  là  thị  trường  tiêu  dùng cuối  cùng. Mặc dù có nhiều quan điểm trong việc xác định các nhà  sản  xuất  hay  nhà  nhập  khẩu thì dữ  liệu  xuất  nhập  khẩu vẫn  là  những chỉ số đáng  tin  cậy  cho  việc  xác  định  tầm  quan  trọng  của  thị  trường  hạt  Óc  chó  trên thế giới  và xác  định vai trò của các quốc gia khác nhau trong lĩnh vực hạt óc chó. Nghiên  cứu  cũng cần  phải  xác  định  tiềm  năng thâm  nhập  vào  các  thị  trường  khác  của  hạt Óc  chó  Việt  Nam,  xem  xét  và dự báo sự  cân  đối  giữa cung và cầu, nhu cầu xuất khẩu và thị trường nội  địa và quốc tế.  Về  nguồn cung  việc  phân  tích  các  dự báo  cho  sản  xuất  và  cung  cấp sản phẩm,  chủ  yếu  là năng  suất lao động  và  diện  tích  trồng  là  cần  thiết, không chỉ  để xác  định sản lượng tiêu thụ cần thiết mà còn  để dự  báo  kế  hoạch  sản  xuất  trong  tương  lai cho phù hợp thực tế. Tương  tự  như  vậy,  về  nhu cầu,  cần  xác  định động  lực  của  ‘cầu’  để  có  thể  định  hình  thị trường trong những năm tới tránh tình trạnh mất giá. Việc phân tích thương mại xuất khẩu là cần thiết không chỉ  để xác  định  đối thủ cạnh tranh khi Việt Nam xuất khẩu sản phẩm quả Óc chó mà còn  để  xác  định  những  đối  tác  nhập  khẩu  tiềm năng của nước ta. Nghiên cứu tập trung vào việc tìm hiểu thị  trường  nội  địa  tại  Việt  Nam  thông  qua nhận thức của người tiêu dùng về giá trị của quả Óc chó  ở mức  độ nào và làm thế nào giá trị này  được  đưa  đến tay người tiêu dùng thông  qua  hệ  thống  cung  cấp  sản  phẩm  nội  địa  và nhập  ngoại thông suốt.  Những  thị trường ngách  trong  hệ thống  cung  cấp  là  cơ  hội  cho  sản  phẩm  Óc chó đang được sản xuất, chế biến, và tiếp thị thâm nhập và phát triển

Xem thêm:>>>>Dự Án Nông Lâm Kết Hợp Với Cây Óc Chó

 

 

 

      
Hỗ trợ trực tuyến